Ejby Skov og Kyllingestenen

 

Ejby Skov er en rest af oprindelig skov, og har været lillebitte da loven om fredskov blev indført af kong Christian 7. i 1805.

Den interesserer meget på grund af pladseringen og muligheden for at færdes frit.
Den er en levende illustration – vedr. betydningen af en skov i ens nærhed (ligesom strand-mose).

I trængselstider var skov (og mose) almuebefolkningens hjælp.
Det var også en hjælp for børnerige familier med kun lidt plads. Det var kæresters mulighed for at være alene og i skjul.

Markante steder i skoven er Ejbyhus – Skovfogedens sted, Forsamlingshuset – ungdommens sted og ikke mindst Kyllingestenen . udflugternes og picnic turens sted.

Ejby Skov vil indgå i flere andre fortællinger, glæd dig til det.

 

 

Udgivet i Efter Udskiftningen 1799, Generelt.