Ejby i 1000 år

Glemmer vi, hvor vi kommer fra, varer det kke længe, før vi ikke ved, hvem vi er. Fortællingen ophæver hjemløsheden. – Erindring og historie hører sammen. Man kan argumentere for, at det nuværende Ejby har eksisteret i 1000 år. Kirken er bygget i midten af 1100 tallet , så på dette tidspunkt har der bestemt […]

Grundvandet stiger.

Klik på følgende linje og se kommunens rapport: Ejby oversvømmelse møde 8 Meget vand i Ejby. Marken imellem Spanager og Ejby Mose er oversvømmet. Det er til stor glæde for mange typer svømmefugle. I de 39 år jeg har vandret i mosen, har jeg aldrig set så meget vand. På et møde i Medborgerhuset den […]

OM AT BETALE SKAT.

(nedenstående brev fra Ludwig til Lars læses på bredt midtsjællandsk) TILSIGELSE Sognerådsmedlemmer i Ejby-Nørre Dalby kommune bliver ikke udpantet, når de står i restance med skatten. Jeg kan tænke mig, du bliver lidt konsterneret, som man siger, når du får brev fra mig, La’s. Jeg har jo aldrig hørt til de meget skrivendes. — Men […]

EJBY KIRKE – ALTERTAVLEN.

EJBY KIRKE, Køge Kommune, Region Sjælland Konservering og restaurering af altertavlen Nationalmuseets afdeling Bevaring og Naturvidenskab har i november 2017 konserveret og restaureret altertavlen i Ejby Kirke. Arbejdet blev udført af snedkerkonservatorerne Bodil Holstein og Birgitte Larsen og af farvekonservatorerne Lis Sejr Eriksen og Anja Liss Petersen. Konserverings- og restaureringsarbejdet beskrives i nedenstående rapport. Klik […]

BYFEST i EJBY ????

  EN IDÈ DUKKER OP. Mette, Kim og Rasmus har kigget på “mit nye initiativ” og i deres forestillinger dukker pludselig ordet BYFEST op og ud af den blå luft. BYFESTER FØR I TIDEN. I årene omkring 1990 lavede vi faktisk byfester i Ejby, og bl.a. erindrer jeg, at familier fra Store Ladager kom kørende […]

Landlæge i Ejby – ca 1942.

Trafikulykke ! En søndag eftermiddag med dejligt solskin blev jeg kaldt til et ulykkestilfælde på Vittenbjergbakken ved Spanager lige syd for Ejby. Dengang gik vejen gennem Ejby og op over Vittenbjergbakken, der var ret stejl, og især på den nordlige side. Det var her, at et hestekøretøj med to familier fra Havdrup var væltet på […]

KISTEBÅRERNE.

Ejby Sogn er specielt derved, at kirken og “hovedbyen” er placeret i sognets sydøstlige hjørne. Helt mod nordøst ligger Kobækvej, og vandløbet der afgrænser sognet derude, hedder netop Kobækken. Bebyggelsen Valore ligger tilsvarende langt borte; men i det modsatte nordvestlige hjørne af sognet. Der har været lange transportveje såvel til fods som med hestekøretøj. På […]

EJBY GYMNASTIKFORENING

En læser har bidraget med en link til et jubilæumsskrift, prøv at klikke på det. Ejby Gymnastikforening har gennem mere end 100 år været et centralt samlingspunkt for Ejbys unge, og byens voksne holdt det hele kørende med en meget stor frivillig indsats. Jubilæumsskriftet rummer mængder af materiale, som da hører til i din samling. […]

Fønss-Jørgensen interviewer Hans Peter Hansen

Dette interview stammer fra sommeren 1988. Anledningen er at Hans Peter Hansen fylder 100 år lidt senere på året. Det går naturligvis lidt langsomt, og man skal skrue godt op for lyden. Tænk på hvilke remedier Fønss-Jørgensen havde i 1988, – det må have været en lille kasettebåndoptager og en løs mikrofon. For os, der […]

STYRTREGN og OVERSVØMMELSER 2015 -18.

Dette er fra vores egen tid. I de senere år har vi haft oversvømmelser i Ejby. Det er specielt de gamle vandløb, der pludseligt gør os kraftigt opmærksomme på deres eksistens. Den gamle bæk. Midten af det “dalstrøg” der udgør aksen i vores lille by starter mod vest ved Præstemarksvej. Det udgør dernæst fordybningen i […]

Harekær – jernalderby – grissestald – golfcenter.

Ejby Sogn slutter i det sydøstlige hjørne med en mose-strækning. Den hedder Harekær og er en naturlig grænse mod nabosognet Højelse. Der hører mange sagn og fortællinger til stedet, én af dem fortælles som følger : Naverbjergkællingen �Naverbjerg bakke findes ikke mere, den er blevet offer for grusgravning, men en gang var det en meget […]