Kategori: Efter Udskiftningen 1799

KISTEBÅRERNE.

18. februar 2018 Slået fra

Ejby Sogn er specielt derved, at kirken og “hovedbyen” er placeret i sognets sydøstlige hjørne. Helt mod nordøst ligger Kobækvej, og vandløbet der afgrænser sognet derude, hedder netop Kobækken. Bebyggelsen Valore ligger tilsvarende langt borte; men i det modsatte nordvestlige hjørne af sognet. Der har været lange transportveje såvel til fods som med hestekøretøj. På…

Af Egon Toft

Ejby Skov og Kyllingestenen

18. januar 2018 Slået fra

  Ejby Skov er en rest af oprindelig skov, og har været lillebitte da loven om fredskov blev indført af kong Christian 7. i 1805. Den interesserer meget på grund af pladseringen og muligheden for at færdes frit. Den er en levende illustration – vedr. betydningen af en skov i ens nærhed (ligesom strand-mose). I…

Af Egon Toft

Vittenbjergbakken og Vittenbjerggård

18. januar 2018 Slået fra

Niels Pedersen. Født 1856 død 1950 – Købte Vittenbjerg-gården nov. 1882. Han nød sit otium og afsluttede sit liv i aftægtsboligen på toppen af Vittenbjerg-bakken. Du kan låne hans bog på biblioteket i Køge. Den hedder: En sjællandsk bondes erindringer. Han begyndte at skrive i 1933 – Han deltog i det grundtvigske åndsliv i DK.…

Af Egon Toft