Kategori: Generelt

Tag på påsketur i Skovhusvænge

6. april 2020 Slået fra

KOM I GODT HUMØR I PÅSKEN ! Når det er Påske skal man gå tur i Skovhus Vænge. Anemonerne blomstrer ualmindelig flot og de præger skoven fra ende til anden. “Dagen er så fuld af anemoner – fuglefløjt og farvespil i lyse kroner.”                         …

Af Egon Toft

Grundvandet stiger.

19. marts 2018 Slået fra

Klik på følgende linje og se kommunens rapport: Ejby oversvømmelse møde 8 Meget vand i Ejby. Marken imellem Spanager og Ejby Mose er oversvømmet. Det er til stor glæde for mange typer svømmefugle. I de 39 år jeg har vandret i mosen, har jeg aldrig set så meget vand. På et møde i Medborgerhuset den…

Af Egon Toft

Landlæge i Ejby – ca 1942.

21. februar 2018 Slået fra

Trafikulykke ! En søndag eftermiddag med dejligt solskin blev jeg kaldt til et ulykkestilfælde på Vittenbjergbakken ved Spanager lige syd for Ejby. Dengang gik vejen gennem Ejby og op over Vittenbjergbakken, der var ret stejl, og især på den nordlige side. Det var her, at et hestekøretøj med to familier fra Havdrup var væltet på…

Af Egon Toft

Harekær – jernalderby – grissestald – golfcenter.

20. januar 2018 Slået fra

Ejby Sogn slutter i det sydøstlige hjørne med en mose-strækning. Den hedder Harekær og er en naturlig grænse mod nabosognet Højelse. Der hører mange sagn og fortællinger til stedet, én af dem fortælles som følger : Naverbjergkællingen �Naverbjerg bakke findes ikke mere, den er blevet offer for grusgravning, men en gang var det en meget…

Af Egon Toft

Østervang – nu og for 2000 år siden !

20. januar 2018 Slået fra

Ved gården Østervang i den sydøstlige udkant af det nuværende Ejby foretog Køge Museum i slutningen af 1990’erne en arkæologisk udgravning af en jernalderboplads fra tiden omkring kristi fødsel og 700 år frem. Der var tale om en såkaldt værkstedsplads, hvor der foregik fremstilling og handel med smykker, knapper, dragtnåle m.m. af bronze, sølv og…

Af Egon Toft

Ejby Skov og Kyllingestenen

18. januar 2018 Slået fra

  Ejby Skov er en rest af oprindelig skov, og har været lillebitte da loven om fredskov blev indført af kong Christian 7. i 1805. Den interesserer meget på grund af pladseringen og muligheden for at færdes frit. Den er en levende illustration – vedr. betydningen af en skov i ens nærhed (ligesom strand-mose). I…

Af Egon Toft

Rævebakken.

18. januar 2018 Slået fra

Rævebakken er en gammel “indvandrervej” – hen ad en højderyg med god udsigt til alle sider. Her forestiller jeg mig, at alle slags folk har færdedes rigtig langt tilbage i tiden. Hvorfor skulle Lille Ladager ellers blive et selvstændigt matrikelområde. Jonna Helmersen Lille Rosendal — har udarbejdet meget af det følgende (ikke det digtede), det…

Af Egon Toft

Spanager og Husmandsudstykningen

18. januar 2018 Slået fra

Spanager og husmandsudstykningen: På et kontor i denne bygning blev SPANAGER-RÆKKEN grundlagt 5. marts 1923. Spanager er eksponent for en vigtig periode i Danmarks historie, den varede i ca 60 år fra 1920erne til 1980erne. Husmandsbevægelsen stivede Danmark af. Den skabte stærke familier og stærke sammenhold i et meget vanskeligt og opslidende århundrede. Ejby oplevede…

Af Egon Toft