Måned: januar 2018

Harekær – jernalderby – grissestald – golfcenter.

20. januar 2018 Slået fra

Ejby Sogn slutter i det sydøstlige hjørne med en mose-strækning. Den hedder Harekær og er en naturlig grænse mod nabosognet Højelse. Der hører mange sagn og fortællinger til stedet, én af dem fortælles som følger : Naverbjergkællingen �Naverbjerg bakke findes ikke mere, den er blevet offer for grusgravning, men en gang var det en meget…

Af Egon Toft

Østervang – nu og for 2000 år siden !

20. januar 2018 Slået fra

Ved gården Østervang i den sydøstlige udkant af det nuværende Ejby foretog Køge Museum i slutningen af 1990’erne en arkæologisk udgravning af en jernalderboplads fra tiden omkring kristi fødsel og 700 år frem. Der var tale om en såkaldt værkstedsplads, hvor der foregik fremstilling og handel med smykker, knapper, dragtnåle m.m. af bronze, sølv og…

Af Egon Toft

Ejby Skov og Kyllingestenen

18. januar 2018 Slået fra

  Ejby Skov er en rest af oprindelig skov, og har været lillebitte da loven om fredskov blev indført af kong Christian 7. i 1805. Den interesserer meget på grund af pladseringen og muligheden for at færdes frit. Den er en levende illustration – vedr. betydningen af en skov i ens nærhed (ligesom strand-mose). I…

Af Egon Toft

Rævebakken.

18. januar 2018 Slået fra

Rævebakken er en gammel “indvandrervej” – hen ad en højderyg med god udsigt til alle sider. Her forestiller jeg mig, at alle slags folk har færdedes rigtig langt tilbage i tiden. Hvorfor skulle Lille Ladager ellers blive et selvstændigt matrikelområde. Jonna Helmersen Lille Rosendal — har udarbejdet meget af det følgende (ikke det digtede), det…

Af Egon Toft

Spanager og Husmandsudstykningen

18. januar 2018 Slået fra

Spanager og husmandsudstykningen: På et kontor i denne bygning blev SPANAGER-RÆKKEN grundlagt 5. marts 1923. Spanager er eksponent for en vigtig periode i Danmarks historie, den varede i ca 60 år fra 1920erne til 1980erne. Husmandsbevægelsen stivede Danmark af. Den skabte stærke familier og stærke sammenhold i et meget vanskeligt og opslidende århundrede. Ejby oplevede…

Af Egon Toft