Om Ejby i 1000 år

Fra Wikipedia:
Ejby er en by på Østsjælland med 3.825 indbyggere (2019)[1], beliggende i Ejby Sogn ca. 8 kilometer vest for Køge. Byen ligger i Køge Kommune og tilhører Region Sjælland.

På en lav bakke i den vestlige udkant af den gamle landsby ligger Ejby Kirke.

Ved gården Østervang i den nordøstlige udkant af det nuværende Ejby foretog Køge Museum i slutningen af 1990’erne en arkæologisk udgravning af en jernalderboplads fra tiden omkring kristi fødsel og 700 år frem. Der var tale om en såkaldt værkstedsplads, hvor der foregik fremstilling og handel med smykker, knapper, dragtnåle m.m. af bronze, sølv og guld