Ejby Skov og Kyllingestenen

Ejby Skov og Kyllingestenen

18. januar 2018 Slået fra Af Egon Toft

 

Ejby Skov er en rest af oprindelig skov, og har været lillebitte da loven om fredskov blev indført af kong Christian 7. i 1805.

Den interesserer meget på grund af pladseringen og muligheden for at færdes frit.
Den er en levende illustration – vedr. betydningen af en skov i ens nærhed (ligesom strand-mose).

I trængselstider var skov (og mose) almuebefolkningens hjælp.
Det var også en hjælp for børnerige familier med kun lidt plads. Det var kæresters mulighed for at være alene og i skjul.

Markante steder i skoven er Ejbyhus – Skovfogedens sted, Forsamlingshuset – ungdommens sted og ikke mindst Kyllingestenen . udflugternes og picnic turens sted.

Ejby Skov vil indgå i flere andre fortællinger, glæd dig til det.