Forfatter: Egon Toft

VALG TIL MENIGHEDSRÅD 2020

26. september 2020 Slået fra

VALGFORSAMLING I EJBY 2020. Nye metoder, nye regler og helst meget eller totalt IT baseret. Vi har afholdt valgforsamling i Ejby den 15. september 2020og det gik rigtig godt, – og HURRA for det. Vi har altid blot kaldt det VALG TIL MENIGHEDSRÅD; men nuer vores måde at gøre det på blevet landsdækkende, og det…

Af Egon Toft

KIRKEROTTERNE i EJBY 2020.

25. september 2020 Slået fra

KIRKEROTTERNE havde opstartsmøde onsdag den 23. septemberog den muntre tegning illustrerer næsten nøjagtigt mødets forløb og størrelse. Vi havde ikke gjort meget ud af markedsføringen. Det var ikke fordivi rotter lever i det skjulte; men nærmere fordi vi er meget forsigtigevedr. corona reglerne. Vi overholder alle regler, og vi bruger vores sunde fornuft. På dette…

Af Egon Toft

Tag på påsketur i Skovhusvænge

6. april 2020 Slået fra

KOM I GODT HUMØR I PÅSKEN ! Når det er Påske skal man gå tur i Skovhus Vænge. Anemonerne blomstrer ualmindelig flot og de præger skoven fra ende til anden. “Dagen er så fuld af anemoner – fuglefløjt og farvespil i lyse kroner.”                         …

Af Egon Toft

Den Franske Skole

6. april 2020 Slået fra

Det skete i marts 1945, altså for 75 år side. Skolegang før og under krigen. Som mindreårige piger gik Bodil og Gunhild i skole i Store Ladager skole. Den ligger skråt overfor deres barndomshjem. Byens lærer Sørensen var netop gået af, så de fik en ny og ung lærer Thomsen. Pigernes forældre var ikke tilfredse,…

Af Egon Toft

Epidemi i Ejby

5. april 2020 Slået fra

Kirkebøger: I 1645 blev det indført ved lov, at alle fødsler, barnedåb, konfirmationer, vielser, dødsfald og begravelser skulle registreres i en kirkebog. For Ejby Sogn kan man studere de seneste 340 år på nettet ved at slå op i vores bevarede kirkebøger – det er en udmærket aktivitet, når man nu er i Corona -karantæne…

Af Egon Toft

Smittefare i Ejby – vi har oplevet det før !

3. april 2020 Slået fra

I foråret 1942 blev Ejby ramt af lungetuberkulose – en smitsom, meget frygtet og dengang ofte dødelig sygdom – usædvanligt mange af hankøn døde, og heriblandt en kun 11 årig dreng. I kirkebogen noteres ikke så meget, blot navne og datoer; men stedet hvor døden indetraf er nævnt, og Ejby måtte sende patienter til Roskilde,…

Af Egon Toft

Hej Ejby !

29. marts 2020 Slået fra

Velkommen til små historier fra Ejby. Denne hjemmeside – eller blog – har været forsvundet i nogen tid; men nu bliver den genopfundet, og vil leve videre i lang tid fremover. Alle læsere er velkomne til at supplere, korrigere, kritisere, kommenterer og foreslå nye historier.Billeder er særdeles velkomne, jeg har bl.a. på facebook set, at…

Af Egon Toft

Grundvandet stiger.

19. marts 2018 Slået fra

Klik på følgende linje og se kommunens rapport: Ejby oversvømmelse møde 8 Meget vand i Ejby. Marken imellem Spanager og Ejby Mose er oversvømmet. Det er til stor glæde for mange typer svømmefugle. I de 39 år jeg har vandret i mosen, har jeg aldrig set så meget vand. På et møde i Medborgerhuset den…

Af Egon Toft

EJBY KIRKE – ALTERTAVLEN.

21. februar 2018 Slået fra

EJBY KIRKE, Køge Kommune, Region Sjælland Konservering og restaurering af altertavlen Nationalmuseets afdeling Bevaring og Naturvidenskab har i november 2017 konserveret og restaureret altertavlen i Ejby Kirke. Arbejdet blev udført af snedkerkonservatorerne Bodil Holstein og Birgitte Larsen og af farvekonservatorerne Lis Sejr Eriksen og Anja Liss Petersen. Konserverings- og restaureringsarbejdet beskrives i nedenstående rapport. Klik…

Af Egon Toft