Farebækholm en Middelalderborg.

Farebækholm en Middelalderborg.

18. januar 2018 Slået fra Af Egon Toft

 Farebækholm

Jeg havde hørt, at der lå en ruin på marken vest for Ejby Skov, og det vakte min nysgerrighed og fantasi.
I Middelalderen udviklede feudalsystemet sig igennem nogle århundreder. Blandt andet kom der ægte ridderborge ved Ejby.
Der var Farebækholm – lidt nord for Tornbjergvej ved Ejby Skov – og Spanager ikke langt derfra mod syd. De nævnes begge i dokumenter fra 1300 tallet.
Systemet var, at en specialiseret krigerklasse undertvang sig bondestanden, og udbyttet herfra var så deres løn for loyalitet overfor kongen. Det blev værre og værre og endte i rent slaveri. Ridderborgene var ikke et lokalt tilflugtssted for befolkningen; men derimod ridderens beskyttelse imod den rasende befolkning, som ridderen havde BESAT med vold og magt.

Jeg forestillede mig straks en MIDDELALDERBORG, hvor der havde boet adelsmænd og damer, riddere , skønne møer og måske også en ækel drage eller to. Folk smiler overbærende; men børnebørnene elsker den slags historier. På min vandretur til Valore Mose den 13. marts 2015 lykkedes det mig for første gang, at komme ud på marken til den gamle ruin. Den ligger nemlig på en dyrket mark, så et besøg skal planlægges omhyggeligt af hensyn til bonden, der dyrker marken. Denne dag var pløjemarken tør nok til at bære, og endnu ikke forårsbearbejdet eller tilsået. Jeg gjorde vandringen på pløjemark så kort som mulig. Ruinen er dramatisk høj, nogle steder måske 10 meter over plovfuren. Den er bevokset med krat og træer og derfor lidt svær at bestige. Omkredsen er ikke så stor kun ca 80 – 90 meter. Det er altså et pudsigt element i landskabet, som man sjældent ser andre steder. På østsiden ses tydelige mur rester, og man kan fornemme nogle rum i en bygning. Bygningerne har været opført i natursten og munkesten, så selv en amatør som jeg kan konkludere – middelalder! Det er tydeligt – specielt på østsiden, at borganlægget har været meget større. Man kan finde munkestensrester i plovfurerne, – og det gjorde jeg, og tog et stykke med hjem. Det har en forbavsende stor vægt i forhold til størrelsen. De kunne brænde solide mursten dengang, og murerne havde store muskler.
Nu om dage GOOGLER vi alting; men man skal finde de rigtige ord. Jeg havde i et par måneder forsøgt med alle mulige kombinationer, hvori indgik ruin, Ejby, Ejby Skov osv. I dag fandt jeg så på at bruge først Overød Gård og senere Farebæksholm – og BINGO. Det sidste gav bonus.

I det følgende inkluderer jeg professionelle menneskers rapporter fra stedet, og I kan se, denne gang havde min fantasi fundet på noget rigtigt – jeg havde ret, – DET ER EN GAMMEL RIDDERBORG. Vil I lige være venlige at tænke på følgende. – Ejby ligger 3 km. fra en Vikingeborg kaldet Ringborg lidt øst for Lille Salby og Ejby ligger 3 km fra en Middelalderborg vest for Ejby Skov der hedder Farebæksholm. Jeres ejendomme er lige steget lidt i værdi – herlighedsværdi – kaldes det!
Farebæksholm (rapporter).
Farebæksholm (1381 Farbeck, 1382 Farbeksholm) var en hovedgård i Ejby Sogn, Københavns Amt. I dag er det et voldsted.
Historie
På Valore marker findes der spor af en forsvunden gård, Farebæksholm, hvortil ridderen Conrad (Cort) Evertsen Moltke den yngre (død ca. 1388, senest 1390) skrev sig 1382-86.
1384 nævnes også hans broder hr. Johan (Henneke) Evertsen Moltke til Farebæksholm. Han døde efter 1404.
Rigsråden hr. Laurens Axelsen Thott til Næsbyholm m.v. (død 1482) må have ejet godset i årene ca. 1450-68, eftersom han havde pantsat det.
I slutningen af 1460’erne var Farebæksholm et len pantsat til hr. Claus Rønnow til Hvidkilde (død 1486) af Laurens Axelsen. Herefter hører man ikke længere om Farebæksholm.
Levn
Voldstedet er for det meste overpløjet. Det har omfattet en borgbanke og en større ladegårdsbanke, begge omgivet af lavninger og grave. På borgbanken ses munkestensmurværk. I voldgraven er der fundet spor efter pæle.
Voldstedet er fredet som fortidsminde.
Anlæg og datering:
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 – 1535 e.Kr.)
Bygning, Middelalder (dateret 1067 – 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie
1969
Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Den tilbagestående del af det øst for Overødgård liggende voldsteds hovedbanke, der strækker sig i en længde af 108 fod og en bredde af 45 til 60 fod, og som tidligere har været omgivet med en grav. Ved bankens nordvestlige side findes grunden af en 50 fod lang og 20 fod bred bygning, af hvis sydlige mur rester ses i banken.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter
Rapporter slut