Grundvandet stiger.

Grundvandet stiger.

19. marts 2018 Slået fra Af Egon Toft

Klik på følgende linje og se kommunens rapport:

Ejby oversvømmelse møde 8

Meget vand i Ejby.

Marken imellem Spanager og Ejby Mose er oversvømmet. Det er til stor glæde for mange typer svømmefugle.
I de 39 år jeg har vandret i mosen, har jeg aldrig set så meget vand.
På et møde i Medborgerhuset den 8.03.2018 forklarede kommunens teknikere, at det dybe grundvandsspejl under mosen er steget med 2 meter på 1 år. Der findes to lodrette rør med målere, der hele tiden registrerer udviklingen. Det fremgår tydeligt, at da indvindingen af vand til Regnemark Vandværk standsede i 2017 begyndte vandet at stige hurtigt; men det ser nu ud til at denne stigning er fladet ud igen, på et 2 meter højere niveau.
Det sidste år har iøvrigt også været præget af megen regn. Det bliver således spændende at iagttage til sommer, om den nye sø er en blivende sø.

Skibsfart til Ejby- og andre skrøner og sagn!

Gamle sagn i Ejby beretter, at man engang i fordums tid sejlede fra Spanager til Ejby Kirke, når man ville til Gudstjeneste. Noget kunne nu tyde på, at det ikke blot er en skrøne; men faktisk har været tilfældet.

Bækken vest for mosen og øst for golfbanen langs med “bumlevejen” løber hurtigt og har for tiden meget vand.
Den hed engang Farebæk, og her i foråret kan man konstatere, at den sagtens har kunnet drive to vandmøller, såden som den “farer” afsted. Det var Holme Mølle og Spanager Mølle,. Man kan stadig se i landskabet hvor møllerne har været engang.

“Bumlevejen” er den “spang” som munkene forpligtede sig til at bygge da de overtog jordene i 1100 tallet. Deraf navnet Spanager. Når I går en dejlig tur rundt om mosen, så tænk lige på. at den gamle bumlede vej er 900 år gammel.