Rævebakken.

Rævebakken.

18. januar 2018 Slået fra Af Egon Toft

Rævebakken er en gammel “indvandrervej” – hen ad en højderyg med god udsigt til alle sider. Her forestiller jeg mig, at alle slags folk har færdedes rigtig langt tilbage i tiden. Hvorfor skulle Lille Ladager ellers blive et selvstændigt matrikelområde.

Jonna Helmersen Lille Rosendal — har udarbejdet meget af det følgende (ikke det digtede), det kommer fra hendes interesse for lokalhistorie, der strækker sig årtier tilbage. Andet stammer fra Erik Eriksen.

  • 1. Lad -ager – navnet er fundet allerede i dokumenter i Roskilde fra 1257 og lad betyder opstablede.
    Det kan være markerne med de opstablede sten.
  • 2.De ældste kort er fra 1700 tallet og de er tegnede for at få styr på ejendom og dyrkningsarealer.

Historien:
I Ejby har vi en forestilling om udskiftningen i Ejby (den kan vi altid vende tilbage til) og den foregik i 1799.
Nu digter jeg.
Der var mange strømninger i slutningen af 1700 tallet – tænk blot på Frankrig og USA. Der var brug for reformer – nye måder at arbejde på, så menneskers produktivitet blev forøget.
Almuen og landdistrikterne var et produktionsapparat – nu ejet af kongen og hans adelsmænd.
Jeg forestiller mig at godserne i indbyrdes konkurrence skulle øge produktiviteten og hos os i Ejby var det jo Vallø – med tæt naboskab til Svenstrup og Giesegård.

Vallø siger til bylauget i Ejby i 1780-1784, at de producerer for lidt, – det tygger de på – så kommer de tilbage og siger, at de mangler græsning og høslæt til deres køer og heste. Der følger forhandlinger og udveksling af idéer. Resultatet bliver brevet som Jonna har en indtastet kopi af .
3 gårde i Lille Ladager skal blive til 2; 0g jorden udskiftes, så 2 gårde videreføres og den sidste tredjedel udlægges til Ejby gårdenes beboere. Dvs udskiftning ca. 15 år før det sker i Ejby.

Læs eventuelt brevet fra 1784 og se kortet fra 1785. Bemærk at i øverste venstre hjørne på kortet står, ” Eybye Kirke Jord, som er samlet og udskiftet fra Store Ladager og indlagt til Eybye Mark”.

Nu bliver det spændende.
I Ejby er præsten Hans Gjortsen Sidelmann muligvis meget syg – han dør 26/03 1786 kun 51 år gammel og vi forudser at vi skal have en ny præst. Det bliver Hans Jørgensen Kihl ordineret 9/06 1786 han kommer fra Gamle Havdrup, og nu skal der kæmpes for, at hans løn i Ejby bliver størst mulig. Han er 47 år gammel, dvs i fuld kampform. Nogle har brokket sig gevaldigt, og har tilsyneladende haft argumenterne i orden, og viden om meget andet end teologi.
Det kræves at Ejby Hestehave også skal indeholde et areal specielt underlagt præstegården.
Som I kan se på kortet må Store Ladager bøde for dette – men de hører jo trods alt også til Ejby Sogn. – Kan I fornemme diskussionen.
Den nye præst døde 10.03. 1796, han nåede altså ikke at opleve udskiftningen i Ejby i 1799. Han nåede dog at opleve, at præstegården var dobbelt så stor som alle andre gårde i Ejby og udskiftet længe før de andre i landsbyen . Ikke sært at bønderne tog sig en dram !