STYRTREGN og OVERSVØMMELSER  2015 -18.

STYRTREGN og OVERSVØMMELSER 2015 -18.

23. januar 2018 Slået fra Af Egon Toft

Dette er fra vores egen tid.

I de senere år har vi haft oversvømmelser i Ejby. Det er specielt de gamle vandløb, der pludseligt gør os kraftigt opmærksomme på deres eksistens.

Den gamle bæk.

Midten af det “dalstrøg” der udgør aksen i vores lille by starter mod vest ved Præstemarksvej. Det udgør dernæst fordybningen i marken nord for Skolestien og langs med Dalbyvej og er en gammel bæk. Bækken er rørlagt, derfor ser marken som regel tør ud; men ældre mennesker, der var børn i Ejby, kan huske bækken og sivene langs den. Den gamle bæk løber igennem præstegårdshaven imellem træerne i den lille skov og kommer ud lige ved den nordlige gavl på kirkens graverbygning. Den løber dernæst skråt over vejen og langs med muren på den “nye” kirkegård hen til parkeringspladsen. Herefter løber bækken hele vejen langs med stien i den smalle skov ud til Kastanjegårdsvej. På begge sider af Kastanjegårdsvej er der et lille regnvandsbassin. Øst for vejen kommer den hidtil rørlagte bæk nu frem i lyset og bliver til en grøft der hedder Tranemose Bæk. På kortet er bækkens forløb gjort anskuelig med gul farve.

Oversvømmelser.

Ejendomme langs med den gamle bæk har oplevet oversvømmelser, bl.a. i 2015 og 2016. Vi tror, vi er ved at få bedre styr på vandet; men den udtalelse kan nemt blive gjort til skamme. Kirkens graverbygning har været oversvømmet to gange, og parcelhuse i det kvarter vi lokale kalder for  Stakhaven samt også Paradishuset ved Kirkebjervej, hvor Tranemose Bæk krydser vejen, har været meget plaget af oversvømmelser.I Præstegårdshaven (skoven) er der problemer. Man har sat vandtryk på ledningen fra brønden ved gavlen af graverbygningen, og man har sat vandtryk på fra en brønd i stien, der løber langs hækken lige vest for præstegårdshaven. I begge tilfælde væltede vandet op af jorden inde i den lille skov. En solid stolpe blev rammet ned i jorden, der hvor vandet brød frem mest tydeligt. Dette var i 2016.

Nye kræfter – nye ideer.

I 2017 kom nye mennesker til, både ved kirken (menighedsrådsvalg)  og i Køge Kommune ( overflytning fra Det Grønne Hus ), så nu er der nye øjne og nye initiativer på gang. Et tidligere medlem af menighedsrådet vidste godt, at der er “ugler i mosen” i præstegårdshaven og han fik den glimrende idé at ringe til den tidligere præstefrue – Gerda Fønss-Jørgensen – og minsandten om ikke hun kunne huske, at der var en sø i præstegårdsskoven. Hun havde ofte været nervøs, når hendes søn legede ved sø-bredden. Røret fra brønden i stien vest for haven ender således i en tilgroet eller opfyldt sø. Røret starter så igen i den anden side af søen og løber ud til nord for graverbygningen. Ikke så sært, at brøndene var fulde af slam. Søen var der, hvor vi sammen fandt den lodret stående pæl. En totalrenovering af den lille skov vil blive en naturlig del af en generel oprydning, vi skal blot være enige, og finde nogle penge til projektet. I skoven findes bl.a. et meget flot platan-træ, en tillægs gevinst alle vil kunne få glæde af.

Synderen – et regnvandsbassin.

På den anden side af Dalbyvej, skråt overfor kirkens graverbygning , findes et regnvandsbassin. Det er gammelt, måske det første regnvandsbassin i Ejby, og det skal virke som “buffer” for regnvandet fra Fuglekvarteret nord for Dalbyvej.  Det er løbet over flere gange under skybrud, – og det viser sig, at dette bassin var “ondets rod”, de to gange graverbygningens redskabsrum har været oversvømmet. Køge Kommune (de nye kræfter ) har fået bassinet ryddet for buskads og overflødig beplantning, og man fandt såmænd også nogle beton stykker, der spærrede for afløbet. Efter denne oprydning, har der ikke været yderligere problemer i området. De unge mennesker har installeret en elektronisk overvågning, – så når og hvis vandet stiger over et bestemt niveau, bliver der slået alarm hos Teknik og Miljøforvaltningen i Køge (de hedder Henrik og Ulrik). Man må håbe at skybrud kun opstår i arbejdstiden.

Rørledningerne blev gennemfotograferede med TV kameraer, og de blev gennemspulede med vand under tryk, det skete mandag-tirsdag 15. og 16. januar. Arbejdet blev bl.a. udført af Skovbo Kloakservice – og det var helt bestemt nogle imponerende store lastbiler, der fyldte området.

Invitation til møde i Medborgerhuset.

Der inviteres til et møde i Medborgerhuset den 08.03.2018 klokken 17:00, – jeg håber folk fra byen møder talstærkt op !

 

På billedet – bagved den forbikørende bil – ses det lille regnvejrsbassin. Det var skurken vedr. to oversvømmelse i graverbygningens redskabsrum.