EJBY 1000 AAR

Glemmer vi, hvor vi kommer fra, varer det kke længe, før vi ikke ved, hvem vi er. Fortællingen ophæver hjemløsheden. – Erindring og historie hører sammen.

Nyeste indlæg

Ejby i 1000 år

Glemmer vi, hvor vi kommer fra, varer det kke længe, før vi ikke ved, hvem vi er. Fortællingen ophæver hjemløsheden. – Erindring og historie hører sammen. Man kan argumentere for, at det nuværende Ejby har eksisteret i 1000 år. Kirken er bygget i midten af 1100 tallet , så på dette tidspunkt har der bestemt […]

Grundvandet stiger.

Klik på følgende linje og se kommunens rapport: Ejby oversvømmelse møde 8 Meget vand i Ejby. Marken imellem Spanager og Ejby Mose er oversvømmet. Det er til stor glæde for mange typer svømmefugle. I de 39 år jeg har vandret i mosen, har jeg aldrig set så meget vand. På et møde i Medborgerhuset den […]

OM AT BETALE SKAT.

(nedenstående brev fra Ludwig til Lars læses på bredt midtsjællandsk) TILSIGELSE Sognerådsmedlemmer i Ejby-Nørre Dalby kommune bliver ikke udpantet, når de står i restance med skatten. Jeg kan tænke mig, du bliver lidt konsterneret, som man siger, når du får brev fra mig, La’s. Jeg har jo aldrig hørt til de meget skrivendes. — Men […]

EJBY KIRKE – ALTERTAVLEN.

EJBY KIRKE, Køge Kommune, Region Sjælland Konservering og restaurering af altertavlen Nationalmuseets afdeling Bevaring og Naturvidenskab har i november 2017 konserveret og restaureret altertavlen i Ejby Kirke. Arbejdet blev udført af snedkerkonservatorerne Bodil Holstein og Birgitte Larsen og af farvekonservatorerne Lis Sejr Eriksen og Anja Liss Petersen. Konserverings- og restaureringsarbejdet beskrives i nedenstående rapport. Klik […]

BYFEST i EJBY ????

  EN IDÈ DUKKER OP. Mette, Kim og Rasmus har kigget på “mit nye initiativ” og i deres forestillinger dukker pludselig ordet BYFEST op og ud af den blå luft. BYFESTER FØR I TIDEN. I årene omkring 1990 lavede vi faktisk byfester i Ejby, og bl.a. erindrer jeg, at familier fra Store Ladager kom kørende […]

Landlæge i Ejby – ca 1942.

Trafikulykke ! En søndag eftermiddag med dejligt solskin blev jeg kaldt til et ulykkestilfælde på Vittenbjergbakken ved Spanager lige syd for Ejby. Dengang gik vejen gennem Ejby og op over Vittenbjergbakken, der var ret stejl, og især på den nordlige side. Det var her, at et hestekøretøj med to familier fra Havdrup var væltet på […]

KISTEBÅRERNE.

Ejby Sogn er specielt derved, at kirken og “hovedbyen” er placeret i sognets sydøstlige hjørne. Helt mod nordøst ligger Kobækvej, og vandløbet der afgrænser sognet derude, hedder netop Kobækken. Bebyggelsen Valore ligger tilsvarende langt borte; men i det modsatte nordvestlige hjørne af sognet. Der har været lange transportveje såvel til fods som med hestekøretøj. På […]

EJBY GYMNASTIKFORENING

En læser har bidraget med en link til et jubilæumsskrift, prøv at klikke på det. Ejby Gymnastikforening har gennem mere end 100 år været et centralt samlingspunkt for Ejbys unge, og byens voksne holdt det hele kørende med en meget stor frivillig indsats. Jubilæumsskriftet rummer mængder af materiale, som da hører til i din samling. […]

Fønss-Jørgensen interviewer Hans Peter Hansen

Dette interview stammer fra sommeren 1988. Anledningen er at Hans Peter Hansen fylder 100 år lidt senere på året. Det går naturligvis lidt langsomt, og man skal skrue godt op for lyden. Tænk på hvilke remedier Fønss-Jørgensen havde i 1988, – det må have været en lille kasettebåndoptager og en løs mikrofon. For os, der […]

STYRTREGN og OVERSVØMMELSER 2015 -18.

Dette er fra vores egen tid. I de senere år har vi haft oversvømmelser i Ejby. Det er specielt de gamle vandløb, der pludseligt gør os kraftigt opmærksomme på deres eksistens. Den gamle bæk. Midten af det “dalstrøg” der udgør aksen i vores lille by starter mod vest ved Præstemarksvej. Det udgør dernæst fordybningen i […]

Harekær – jernalderby – grissestald – golfcenter.

Ejby Sogn slutter i det sydøstlige hjørne med en mose-strækning. Den hedder Harekær og er en naturlig grænse mod nabosognet Højelse. Der hører mange sagn og fortællinger til stedet, én af dem fortælles som følger : Naverbjergkællingen �Naverbjerg bakke findes ikke mere, den er blevet offer for grusgravning, men en gang var det en meget […]

Østervang – nu og for 2000 år siden !

Ved gården Østervang i den sydøstlige udkant af det nuværende Ejby foretog Køge Museum i slutningen af 1990’erne en arkæologisk udgravning af en jernalderboplads fra tiden omkring kristi fødsel og 700 år frem. Der var tale om en såkaldt værkstedsplads, hvor der foregik fremstilling og handel med smykker, knapper, dragtnåle m.m. af bronze, sølv og […]

Ejby Skov og Kyllingestenen

  Ejby Skov er en rest af oprindelig skov, og har været lillebitte da loven om fredskov blev indført af kong Christian 7. i 1805. Den interesserer meget på grund af pladseringen og muligheden for at færdes frit. Den er en levende illustration – vedr. betydningen af en skov i ens nærhed (ligesom strand-mose). I […]

Rævebakken.

Rævebakken er en gammel “indvandrervej” – hen ad en højderyg med god udsigt til alle sider. Her forestiller jeg mig, at alle slags folk har færdedes rigtig langt tilbage i tiden. Hvorfor skulle Lille Ladager ellers blive et selvstændigt matrikelområde. Jonna Helmersen Lille Rosendal — har udarbejdet meget af det følgende (ikke det digtede), det […]

Else Nielsen – en kvindes skæbne i Ejby !

Else Nielsen – Ejbyvej 45, Biografi: Født 1921 på “Almtoftegård” Ejbyvej 58 i Ejby. De var 6 søskende og forældrene hed Sofie og Chresten Olsen. Gården var på 14 tønder land ved Ejby og 4 tønder land i mosen. 7 års skolegang i Ejby skole – konfirmeret i Ejby Kirke. Derefter både karl og pige […]

Farebækholm en Middelalderborg.

 Farebækholm Jeg havde hørt, at der lå en ruin på marken vest for Ejby Skov, og det vakte min nysgerrighed og fantasi. I Middelalderen udviklede feudalsystemet sig igennem nogle århundreder. Blandt andet kom der ægte ridderborge ved Ejby. Der var Farebækholm – lidt nord for Tornbjergvej ved Ejby Skov – og Spanager ikke langt derfra […]

Spanager og Husmandsudstykningen

Spanager og husmandsudstykningen: På et kontor i denne bygning blev SPANAGER-RÆKKEN grundlagt 5. marts 1923. Spanager er eksponent for en vigtig periode i Danmarks historie, den varede i ca 60 år fra 1920erne til 1980erne. Husmandsbevægelsen stivede Danmark af. Den skabte stærke familier og stærke sammenhold i et meget vanskeligt og opslidende århundrede. Ejby oplevede […]

Personhistorier – biografier.

Folk spørger (efter 20 arrangementer i Medborgerhuset ) om jeg snart kan finde på mere om Ejby. Det kan jeg godt, for folk fortæller hele tide nye små historier. Bent Lundsbjerg fortæller pludselig, at hans slægtning Sivertsen var slagter i Ejby. Gerda Fønss-Jørgensen fortæller, at der lå et brødudsalg ved siden af Hans Peter Hansen. […]

Vittenbjergbakken og Vittenbjerggård

Niels Pedersen. Født 1856 død 1950 – Købte Vittenbjerg-gården nov. 1882. Han nød sit otium og afsluttede sit liv i aftægtsboligen på toppen af Vittenbjerg-bakken. Du kan låne hans bog på biblioteket i Køge. Den hedder: En sjællandsk bondes erindringer. Han begyndte at skrive i 1933 – Han deltog i det grundtvigske åndsliv i DK. […]

Yderholm og Svinevad Kro

Yderholm og Svinevad Svinevad er et gammelt navn fra længe før 1600 årene. Den 14. juli 1686 gav Christian den 5. bevilling til at oppebære bropenge samt til at holde værtshus samme steds. De kongelige privilegier blev ophævet efter ansøgning fra Vallø Stift 12. april 1843 dvs efter 157 år. Allerede i 1724 blev den […]

Personligheder fra Ejby fortæller historie.

Jeg har forsøgt at lægge en lydfil på tjenesten “Soundcloud”. Den er nok 25 år gammel og fra DR. Programmet hed “En by i Danmark” og varer i ca 40 minutter. Når man klikker sig ind på lydfilen fremkommer en lang figur og en skyder man kan skubbe frem og tilbage med sin mus.  På […]